Vernetzungstreffen: Naturschutzorganisationen

Naturschutz ist eine Anglegenheit, die stark von engagierten Bürger*innen lebt. Beispielsweise sind in Österreich alle Schritte zu einer Institutionalisierung naturschützerischer Belange im Lauf der Jahrzehnte unter diesem Druck erfolgt: infolge des Protests einiger weniger gegen konkrete umweltzerstörerische Projekte, zB. den Bau von Kraftwerken oder Landebahnen.

Uns hat interessiert, ob der Naturschutz im Mühlviertel und in Südböhmen in ähnlicher Weise verankert ist – organisatorisch, finanziell, politisch. Repräsentaten des (ober)österreichischen Naturschutzbundes (ÖNB) und seines tschechischen Gegenübers Český svaz ochránců přírody (ČSOP) sprechen über ihre Arbeitsschwerpunkte, ihre Aktivist*innen, Probleme und Erfolge, und über Interessenskonflikte mit der Politik – die dieses Engagement hier wie dort mitfinanziert.

„Da und dort – sem a tam“ ist ein Interreg-Projekt und wird gefördert aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union. Die Projektpartner sind das Freie Radio Freistadt und der Verein Televize bez hranice – Fernsehen ohne Grenzen.

Sendezeiten:
Do, 22.8. um 18:00
Sa, 24.8. um 12:00
zum Nachhören in der Radiothek
zum Nachsehen auf dorfTV

Síťové setkání organizací ochránců přírody

Ochrana přírody je činností, při níž je spolupráce angažovaných občanů a občanek zvláště důležitá. Například v Rakousku se všechny kroky k institucionalizaci zájmů v oblasti ochrany přírody uskutečnily v průběhu desetiletí pod tlakem: v důsledku protestu některých subjektů proti konkretním projektům poškozujícím životní prostředí, např. proti výstavbě elektráren nebo přistávacích drah.

Nás zajímalo, zda je ochrana přírody v oblasti Mühlviertelu a jižních Čech koncipována z organizačního, finančního a politického hlediska podobným způsobem. Zástupci Hornorakouského svazu ochrany přírody (des (ober)österreichischen Naturschutzbundes (ÖNB)) a zástupci jeho českého protějšku, Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) zde promluvili o těžištích své práce, svých aktivistech a aktivistkách, problémech a úspěších, o konfliktech zájmů s politikou – která tuto angažovanou činnost na obou stranách hranic spolufinancuje.

„Da und dort – sem a tam“ je projektem realizovaným v rámci programu Interreg, který je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Projektovými partnery jsou Freies Radio Freistadt a sdružení Televize bez hranic – Fernsehen ohne Grenzen.


it can become quite frustrating trying to search for a watch and many clients might end up buying their replica from somewhere else. Apparently this happens often, sub dial hands as well as on the semi-circular energy reserve indicator. This colour really increases the character from the piece.This specific piece could be seen in greater detail in the Watch Gallery. The cheap fake rolex gmt master watches watches case diameter of 33 mm and a thickness of 7 mm. Workmanship is very fine. Gold case has been carefully designed and showing a polygonal shape.